home
 • ארגון נכים נפגעי הנאצים

  ארגון נכים נפגעי הנאצים הוקמה לפני למעלה מ40 שנה במטרה להבטיח את מיצוי כל זכויותיהם של ניצולי השואה בישראל .העמותה פועלת נמרצות עבור כל חבריה מול משרד האוצר מצד אחד ומול הראשויות הגרמניות מצד שני, וזאת עי מיטב אנשי המקצוע הן בישראל והן בגרמניה.

 • זכויות ניצולי שואה

  זכוותיהם של ניצולי השואה מעוגנות בחוק הישראלי במגוון נושאים הן בהטבות/קצבאות קבועות והן בהטבות חד פעמיות /עזרה על פי צורך.

 • hacked by M9awdin Team DZ

  עמות "ארגון נכים נפגעי הנאצים" מובילה בתחום תביעות פיצויים מגרמניה . יחד עם צוות המשפטנים ועורכי הדין של העמותה אשר יושבים בגרמניה,...

 • hacked by M9awdin Team DZ

  לעמותת "ארגון נכים נפגעי הנאצים" צוות מקצועי ומנוסה האמון על תביעות ניצולי שואה ממדינת ישראל ומשרד האוצר.
  לצוות ניסיון רב בטיפול צמוד יעיל ונכון מול המנגנונים השונים במשרד האוצר והוא מעורה בנבכי החוקים והזכויות כמו גם האפשרויות השונות העומדות בפני התובעים.